Kabupaten Dharmasraya

Under Construction

 

 1. 01/BCB-TB/A/18/2007 Kompleks Candi Padang Roco
 2. 02/BCB-TB/A/18/2007 Kompleks Candi Pulau Sawah (I & II)
 3. 03/BCB-TB/A/18/2007 Situs Amoghapasa Bukit Braholo
 4. 04/BCB-TB/A/18/2007 Rumah Gadang Kerajaan Siguntur
 5. 05/BCB-TB/A/18/2007 Masjid Tua Siguntur
 6. 06/BCB-TB/A/18/2007 Makam Raja-Raja Siguntur
 7. 07/BCB-TB/A/18/2007 Candi Awang Maombiak
 8. 08/BCB-TB/A/18/2007 Rumah Gadang Kerajaan Pulau Punjung
 9. 09/BCB-TB/A/18/2007 Rumah Gadang Kerajaan Sei Kambut
 10. 10/BCB-TB/A/18/2007 Situs (Featur) Candi Padang Lawas
 11. 11/BCB-TB/A/18/2007 Rumah Gadang Kerajaan Padang Laweh
 12. 12/BCB-TB/A/18/2007 Makam Kuna Padang Laweh
 13. 13/BCB-TB/A/18/2007 Rumah Gadang Kerajaan Koto Besar

 

Iklan